| Anasayfa | Uniacademy | Sertifika Sorgula | İletişim
 
  Untitled Document
 
     
 
 
NLP Master Practitioner Sertifika eğitimi içeriği:

 

 

İnanç sistemleriyle çalışma:

  Birçoğumuz yapmış olduğumuz işte  başarılı yada başarız olmamıza neden olan zihinsel dinamiklerin farkında dahi değilizdir. Oysaki başarılı olmak zihnimizin içinde başlar. Bizi başarısızlığa sürükleyen ve sürekli frenleyen zayıflatıcı inançlarda bilinçaltımızda yer alır ve güncel yaşam içerisinde bir görev yada zorluk ile karşılaştığımızda bunlar kendisini "ben bunun için çok yaşlıyım" yada "o kadar akıllı ve tecrübeli değilim" vs. gibi sözlerde açığa çıkarıverirler.

  Zihnimiz içerisindeki inançlar kaderimizi sürekli etki altında bulundurur. Eğitimin bu bölümünde inanç sistemlerinin nasıl oluştuğunu, yaşamımıza etkilerini ve nasıl değiştirilebileceklerini öğrenin. Yaşamınızda sizi hedefleriniz doğrultusunda destekleyen inanç sistemleri edinin.

 

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

  İnanç sistemleri ve türleri

  İnanç sistemlerinin etkisi

  Kimlik ve özdeşleşme

  İnanç sistemlerin oluşturulması

  Kendi inanç sistemlerimizin analizi ve değişim teknikleri,

  Çelişkili inanç sistemlerin entegrasyonu

  Dickens Modeli

  Re-imprint...

 

Öz - Kimlik tasarımı:

  Eğitimin bu bölümünde, zaman içerisinde zihnimizde kendimiz hakkında oluşturmuş olduğumuz resmi inceleyeceğiz. Kendi kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz yada tanımlamak isterdiniz ? Öz tasarımımız da yapmış olduğumuz çalışmalar kendi kimliğimizle ilgilidir.

 

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

  Öz tasarıma giriş

  Ben kimin ? Özün tanımlanma çalışmaları

  Geleceğe yönelik öz- tasarımı

 

Sleight of Mouth-Patterns (Ağız çabukluğu kalıpları):

  Sizi dar duruma düşüren sorulara kıvrak yanıtlar verin. Sınırlayıcı inançların etkisini zayıflatarak, ustaca kullanılan dil kalıplarıyla yeni bir anlam kazandırın.

 

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

  Giriş, amaç, yeniden tanımlama

  -se -sa kalıbı

  Çerçeve boyutunun değiştirilmesi

  Analoji oluşturma, yeni sonuç yaratma

  Kriterlerin hiyerarşisi, meta çerçeve

  Düzey inme, düzey çıkma

  Dünya modeli, gerçeklik stratejisi, karşı örnek...

 

Değerler ve yaşam stili çalışmaları:

  Özgürlük, sevgi, dürüstlük, başarı gibi değerler içimizdeki motivasyon duygusunu kamçılayan unsurlardır. Onlar davranışlarımızı biçimlendirir. Onlar için insanlar birçok şeye katlanma ve savaşmaya hazırdır. Buna rağmen birçok insan kendi değerlerinin neler olduğu konusunda emin değildir. Hatta arkadaşlarımızın, eşimizin yada müşterilerimizin değerleri hakkında bildiklerimiz genelde daha da kısıtlıdır ve bunları dikkate almayı da unutabiliriz.

  Değerlerimiz konusunda bir düzenimiz ya da değerler hiyerarşimiz yoksa, bu değerler zaman zaman birbiriyle çelişki içine düşebilirler. Örneğin aile ile kariyeri arasında gerilimde kalan binlerce insanda olduğu gibi.

  Eğitimin bu bölümünde değerlerin oluşumu ve değerler hiyerarşisinin düzene sokulması üzerinde durulur. Her birey kendi değerler hiyerarşisini oluşturup, birbiriyle çelişen değerlerini düzenlemeye çalışır.

  Enerji ve huzur dolu bir yaşamın en önemli koşullarından biri de, insanın kendi değerleriyle uyum içerisinde yaşamasıdır..

 

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

  Giriş, değerlerin analizi

  Değerler hiyerarşisinin keşfedilmesi

  Hierarşinin değiştirilmesi

  Değer çakışması

  Yaşam kuralları

  Slogan tasarımı

 

Core-Transformasyon:

  Zihinsel bir maceraya ve değişime hazır olun. Başka insanların erişmek için yıllarca uğraştığı zihinsel kaynaklara dakikalar içerisinde ulaşmanın yolu. Özünüzü harekete geçirin, ve değişime zihinsel kaynağınızdan yola çıkın.

 

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

  Giriş ve tanımlamalar

  Çekirdek varoluş halleri

  Kullanım alanları

  On aşamada core- trasformasyon tekniği

  Velilerin zaman yolunun yeniden çizilmesi

 

Gelişmiş Hipnoz Teknikleri:

  Bu bölümde temel ve ileri düzey hipnoz uygulamaları konusunda eğitim verilir.

 

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

  Trance endüksiyon teknikleri

  Posthipnotik görevler

  İdeomotorik sinyaller

  Kendi kendine hipnoz

  Gelişmiş metafor tasarımı

  Güncel iletişim süreçlerinde trance tekniklerinin kullanımı

  Trance skriptlerinin analiz edilmesi

  Video gösterimi...

 

Metafor tasarımı ve kullanımı:

  Güncel yaşam içerisinde sürekli metaforlarla karşılaşırız. Hz. Muhammed, Gandhi, Buddha, Hz. Isa ve benzeri büyük önderlerler de az söz ile çok şey anlatabilmek için metafor anlatımlarından istifade etmişlerdir. Bizler de metaforları, günlük yaşam içinde etkili bir biçimde kullanmayı öğrenebiliriz.

  Metaforlar günümüzde eğitim, terapi, satış ve pazarlama gibi birçok alanda etkili olarak kullanılıyor.

 

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

  Metaforların faydası - etkisi

  Metafor anlatımın inşa edilmesi

  Çift kanallı endüksiyon

  İç içe geçmiş hikayeler

  Hatalı yorumlanma tehlikesi

  Metafor sunumu

  Sembolik çalışması

 

Meta-Programlar:

  Metaprogramlar kendisini davranış ve tutum olarak açığa çıkaran algısal filitrelerdir. Bizim, bilincimiz ile algılamış olduğumuz bilgiyi bilinçdışı süzme, ayıklama ve düzene sokma işlemlerinden geçirirler. Kendinizin ve başkalarının algı filitrelerini keşfedip bunlardan faydalanmayı öğrenin.

 

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

  Algı filitreleri, filitrelerin yapısı ve önemi

  Bilgi işlemedeki yeri

  Motivasyon oluşturmada yeri

  Proaktif - Reaktif, yönelim - kaçınma, iç referans - dış referans

  Genel - ayrıntı, kendim - başkaları, seçenekler - prosedürler

  Stress e karşı tepki şekilleri, aynılık - farklılık, zamansal farklılıklar

  Convincer kanalı, convincer modu, çalışma organizasyonu ve stili...

 

Elmas Tekniği (Diamond Technik):

  Elmas tekniği bünyesinde birçok NLP tekniğini barındırır ve özellikle sorun çözümleme yada yaratıcık gerektiren alanlarda başarıyla kullanılabilir.

  Elmas tekniği, koçluk veya yaşam koçluğu uygulamalarında, sorun olan konuların, farklı bakış açılarından değerlendirilebilmesini sağlayarak sorun olan durumun çözümlenmesini sağlar.

 

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

  Elmas haritasının oluşturulması

  Beyin fırtınası

  NLP varsayımları

  Yaratıcılık stratejisi...

  Hızlı Fobi (Sinema) Tekniği...

 

Modelleme:

  İleri düzey NLP modelleme yöntemi ile başarılı davranış kalıplarını modelleyin. NLP bilimi, modelleme çalışmaları ile başlamıştır.

  Siz de başarılı sonuçlar üreten insanların stratejilerini modelleyip, kendiniz ve başkaları için öğrenilebilir hale getirin.

 

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

  Modellemeye giriş

  Modellemede genel tutum

  Modellemenin temel aşamaları

  ROLE Modeli

  BAGEL Modeli

  R.Dilts modelleme yöntemi

 

Virginia Satir Modeli ve Sistematik dizilim çalışmaları:

  Virginia Satir NLP bilimin oluşumunda büyük katkısı olan zamanının en başarılı aile terapistlerinden biriydi.  Virginia Satirin çalışmaları, Richard Bandler ve John Grinder tarafından modellenerek birçok NLP tekniğinin yapısına entegre edilmiştir.

  Eğitimimizin bu bölümünde özellikle iletişim alanında rol oynayan Satir-tipolojilerini yakından inceleme fırsatı bulacağız.

 

Bu bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

  İletişim modeli

  4 Satir Tipi

  Parçalar arası dizilim çalışmaları

 

 
KAYNAKLAR
     
 
     
   
     
 
Anasayfa | Uniacademy | Kişisel Gelişim Eğitimi | Almanyada Eğitim | Referanslar | İletişim | Yorumlar