| Anasayfa | Uniacademy | Sertifika Sorgula | İletişim
 
  Untitled Document
Eğitim Projelerimiz  
     
 
 

Problem Çözme ve Stres Yönetimi Eğitimi

Stres, bilim adamları tarafından bireyin tehdit ve baskı unsurları karşısında duyduğu endişe ve  gerginlik  olarak  tanımlanmıştır.  Stres’  in  en  önemli  sebeplerinden  bir  tanesi  de  hiç kuşkusuz iş yaşantısı ve  çalışma  koşullarıdır.                                                           İş tanımındaki belirsizlik, zaman yetersizliği, kişiler  arası çatışma, kariyer belirsizliği, aşırı sorumluluk, yoğun iş yükü, iş güvenliği, fiziki mekân gibi değişkenler “iş stresini” tetikleyen en önemli faktörler olarak sayılabilir.

 Amaç: “Problem Çözme ve Stres Yönetimi”  konulu eğitim programımız katılımcılara problem tanımı yapabilme  ve çözüm önerileri üretebilme becerileri kazandırarak, çalışma hayatında karşılaştıkları çatışma, kariyer  belirsizliği, aşırı sorumluluk, yoğun iş yükü, iş güvenliği, fiziki mekân gibi stresi tetikleyen faktörlerle  mücadele  güçlerini artırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

İçerik

 

 • Problem Tanımlama, Çözüm Önerileri Yaratabilme
 • Kişilerarası Anlaşmazlıklar
 • Gruplararası Anlaşmazlıklar
 • İletişim Bozuklukları
 • İletişimi Engelleyen Faktörler
 • İletişim Kopukluklarıyla ve Anlaşmazlıklarla Başa Çıkabilme
 • Çatışma Kavramı
 • Çatışmayı Yönetmek
 • Yeniden Çerçeveleme
 • Dil Ustalığı Kazanma
 • Stres Kavramı
 • Stresin çalışma yaşamına etkileri
 • Strese Karşı Dayanıklılığı Artırmak, Alışkanlıklar Kazanmak
 
KAYNAKLAR
     
 
     
   
     
 
Anasayfa | Uniacademy | Kişisel Gelişim Eğitimi | Almanyada Eğitim | Referanslar | İletişim | Yorumlar